Офіс залучення інвестицій

Проект у рамках Угоди між WESTERN NIS ENTERPRISE FUND ТА ГРОМАДСЬКОЮ СПІЛКОЮ "ФОНД ПІДТРИМКИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ".

Уряд України започаткував ряд важливих ініціатив у сфері залучення інвестицій. Зокрема, у серпні 2016 року уряд оголосив про початок створення Офісу залучення інвестицій та призначив Урядового уповноваженого з питань інвестицій, який буде координувати діяльність майбутнього Офісу та відповідати в Уряді за питання, пов’язані з супроводом інвестицій. 

WNISEF надає підтримку уряду України шляхом розробки ефективної економічної політики та лідерства, а також зміцнення стратегічної співпраці між країнами і між приватним і державним секторами, як це передбачено в Меморандумі про взаєморозуміння між WNISEF і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 

WNISEF надає технічну допомогу для запуску Офісу залучення інвестицій з метою надання допомоги уряду України в досягненні своїх цілей в галузі політики просування інвестицій. Основними завданнями експертів буде надання допомоги Прем'єр-міністру і уряду України у створенні платформи під назвою «Iнвестуйте в Україну» і кампанії підтримки. 

Цілі та завдання Проекту

  • створення і контроль нової історії про інвестування і ведення бізнесу в Україні cьогодні;
  • надання інвесторам необхідної узагальненої інформації, яку вони шукають перед прийняттям інвестиційних рішень;
  • просування інвестицій та розвиток бізнесу в Україні у середньо- і довгостроковій перспективі.

Цільові напрямки діяльності Організації з просування інвестицій в Україні 

Заходи щодо просування інвестицій в рамках цієї ініціативи будуть здійснюватись в трьох основних напрямках:

  • формування національного іміджу,
  • обслуговування інвесторів,
  • генерування інвестицій.

На початковому етапі діяльність цієї нової організації при Канцелярії Прем’єр-міністра буде зосереджена на перших трьох напрямках:

  • заходи щодо формування іміджу, спрямовані на сприйняття країни як місця для успішних прямих іноземних інвестицій,
  • обслуговування інвесторів, що передбачає надання допомоги великим потенційним та / або прихильним інвесторам при здійсненні аналізу бізнес-можливостей, пошуку місцевих партнерів та юридичного / бухгалтерського супроводу тощо,
  • генерування інвестицій з метою виявлення потенційних інвесторів, які можуть бути зацікавлені у забезпеченні своєї присутності в країні, розробка стратегії встановлення контактів з ними і початок діалогу з метою їх залучення до інвестиційних проектів.

Заходи включатимуть створення великого веб-сайту, проведення інвестиційних семінарів та зустрічей, участь у спеціалізованих виставках, заходи в галузі прямого маркетингу, організацію візитів потенційних інвесторів, пошук місцевих партнерів для потенційних інвесторів, надання допомоги в отриманні необхідних дозволів та погоджень тощо. Заходи щодо формування іміджу та участь у зовнішньоторгівельних заходах буде координуватися з Радою з просування експорту при МЕРТ.

Сталість Проекту

Організації з просування інвестицій розпочне свою діяльність як організація, що фінансується донорами. Очікується, що у довгостроковій перспективі вона стане бюджетною агенцією / організацією.

В рамках проекту був створений  інструмент "Invest Monitor", що слугує прямим комунікаційним каналом між бізнесом та урядом з метою виявлення позитивних та деструктивних факторів ведення бізнесу в Україні. Ключова мета проекту Invest Monitor полягає у визначенні сфер, які необхідно перевести у площину особливої уваги, та внесенні якісних змін в напрямі покращення середовища для ведення бізнесу в Україні.

Детальна інформація знаходиться за посиланням - http://ukraineinvest.com/