Механізм підтримки фахівців для реформ

МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КАДРОВА ПІДТРИМКА КЛЮЧОВИХ ІНІЦІАТИВ З ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ

Механізм підтримки фахівців для реформ (ПРИЗМа – термін ПРИЗМа походить від співзвучності абревіатури назви Механізму підтримки фахівців для реформ англійською: Professionals for Reform Support Mechanism (PRSM) надає кадрову підтримку національним урядовим організаціям, які впроваджують ключові реформи в Україні

ЧОМУ ПРИЗМа? ПРИЗМа – це платформа для узгодженої дії, яка забезпечує:

 • Зв’язок з пріоритетними реформами та контроль за їх виконанням: ПРИЗМа працює під егідою Національної ради реформ та задовольняє ключові кадрові потреби, пов’язані з реформами.
 • Прозорість: робота за принципом «єдиного вікна» для реагування на запити міністерств покращує координацію дій донорів та запобігає дублюванню донорського фінансування.
 • Послідовність: запити щодо підтримки реформ обробляються відповідно до єдиного зразка процедур.
 • Законність: усі фахівці наймаються згідно з чинним законодавством; оплата наданих послуг здійснюється шляхом банківського переказу.

ЯК ПРАЦЮЄ ПРИЗМа? ПРИЗМа підтримує ініціативи, які тісно пов‘язані з впровадженням ключових реформ. Такі ініціативами мають пропонувати зміни, які можна чітко окреслити та виміряти. ПРИЗМа не фінансує щоденну роботу Уряду України, яку здійснюють державні службовці. Для забезпечення всього вищевикладеного, ПРИЗМа:

 • Обирає ініціативи з чіткою прив’язкою до пріоритетних реформ;
 • Забезпечує прозору процедуру набору фахівців;
 • Управляє процесами укладання контрактів та оплати праці;
 • Надає фінансові звіти донорам;
 • Здійснює моніторинг за результатами ініціатив.

У відповідь на запити міністерств, Механізм підтримки фахівців для реформ, наймає на короткий термін українських експертів, які не є держслужбовцями, для виконання критичних завдань, пов‘язаних з впровадження реформ Урядом України. ПРИЗМа також, впродовж обмеженого терміну, здійснюватиме оплату роботи особам з команди волонтерів, які займають ключові посади, і працюють над реформами у різних міністерствах на безоплатній основі.

ПРИЗМа заснована під егідою української неурядової організації "Фонд підтримки реформ в Україні". Фонд було засновано за підтримки ЄБРР як механізм для фінансування та укладання контрактів з менеджерами Проектного Офісу Національної Ради Реформ.

Проектний Офіс діє, як секретаріат для Національної ради реформ, здійснюючи управління ключовими реформами, забезпечуючи координацію роботи основних партнерів та надаючи зворотній зв’язок Національній раді реформ щодо питань, які виникають у зв’язку з проведенням реформ, та особливо перешкод, які з’являються на шляху. Разом Проектний Офіс та ПРИЗМа надають необхідний супровід, управлінську підтримку та ресурси для впровадження реформ в Україні.

Щоденне управління ПРИЗМою здійснюється Фондом. Управлінські рішення щодо ПРИЗМи, зокрема погодження ініціатив щодо реформ та створення посад, здійснює Координаційний комітет, до якого входять представники Національної ради реформ та донори.

ЧИ Є ПРИЗМа СТАЛИМ МЕХАНІЗМОМ? ПРИЗМа є тимчасовим механізмом для підтримки ініціатив щодо реформ в Україні. Даний механізм не призначений для подолання труднощів реформи державної служби. Радше, це обмежений у часі механізм, який впливає на ключові реформи протягом короткого періоду, під час якого проводиться реформа державної служби.

ЯК ДОНОРИ МОЖУТЬ ДОЛУЧУТИСЯ? ПРИЗМа неминуче пов’язана із здатністю уряду проводити реформи. Щойно потенціал буде досягнуто, що найімовірніше відбудеться після повноцінного проведення реформи державної служби, ПРИЗМа припинить своє існування.

ПРИЗМа запрошує міжнародних та національних донорів для здійснення внесків на підтримку реформ в Україні. Проаналізувавши початковий попит, ми очікуємо, що потреби у фінансуванні нагальних реформ становлять 12 млн. доларів США протягом планованого періоду роботи механізму. Цей універсальний механізм буде найбільш цікавим для тих донорів, які шукають чітко скоординований, прозорий механізм з високим рівнем управління, який дозволить безпосередньо та ефективно допомоги українському уряду виявляти та залучати найкращі кадри для втілення відповідних реформ.

Через ПРИЗМу донори можуть надати фінансування на ключові реформи, якими займається Національна рада реформ, через об’єднаний фонд (pooled funds) або виділити кошти на підтримку конкретної ініціативи в межах окремого міністерства або урядової організації (ear-marked funds).

Кадрова підтримка реформ в Україні

Протягом липня-грудня 2016 року Фонд підтримки реформ в Україні виконує проект "Кадрова підтримка реформ в Україні" за підтримки Міністерства зовнішніх справ Норвегії. Метою проекту є підтримка Уряду України у здійсненні реформ шляхом підтримки ініціатив, які тісно пов‘язані з впровадженням ключових реформ. Такі ініціативи пропонують зміни, які можна чітко окреслити та виміряти. Проект не фінансує щоденну роботу Уряду України, яку здійснюють державні службовці. 

Для забезпечення виконання проекту Фонд підтримки реформ в Україні:

 • Обирає ініціативи з чіткою прив’язкою до пріоритетних реформ.
 • Забезпечує прозору процедуру набору фахівців.
 • Управляє процесами укладання контрактів та оплати праці.
 • Надає фінансові звіти донорам.
 • Здійснює моніторинг за результатами ініціатив.

В результаті проекту передбачене покращення бізнес-клімату, підвищення прозорості, ефективності та дієвості урядових рішень.

Ознайомитися з Угодою та доповненнями до Угоди між Фондом підтримки реформ в Україні та Міністерством зовнішніх справ Норвегії. 

Щоб отримати більше інформації, будь ласка, звертайтесь до менеджера Механізму підтримки фахівців для реформ Ірини Тушницької

e-mail: irynat@agriteam.ca

Тел.: +380 (44) 232-07-52