Ukraine Conflict Security and Stability Fund

В квітні 2016 року громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні» та Міністерство оборони України уклали Меморандум про партнерство та співпрацю.

Метою Меморандуму є консолідація зусиль, спрямованих на визначення спільного бачення щодо концепції проведення реформ у діяльності Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України. Співробітництво здійснюватиметься в рамках реалізації Національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2016 рік, затверджену Указом Президента України.

Напрями співпраці

Взаємодія установ передбачає підготовку пропозицій та алгоритмів реалізації проектів, із урахуванням кращого досвіду держав НАТО, та надання Міністерству оборони України та Генеральному Штабу Збройних Сил України рекомендацій, щодо:

  • реформування військового керівництва на основі прийнятих в державах –членах НАТО принципів і стандартів;
  • впровадження ефективного оборонного планування та управління
  • оборонними ресурсами з використанням сучасних євроатлантичних підходів;
  • професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву;

та інше.

В подальшому Фонд та Міністерство планують провести спільні публічні заходи з обговорення актуальних питань, визначених у напрямах співпраці.

Співпраця передбачає залучення експертів.

Дії та заходи в рамках співробітництва Фонду з Міністерством:

  • розробка та впровадження проектів реформ, внесення пропозицій про внесення змін до законодавства України;
  • спільна робота щодо впровадження стандартів НАТО;
  • створення спільних робочих груп з метою розробки рекомендацій до проектів нормативно-правових актів;
  • організація та проведення семінарів, конференцій, ділових зустрічей, тощо;
  • оприлюднення інформації про взаємодію, в тому числі шляхом проведення спільних заходів.

та інші.

Для оцінки досягнень результатів впровадження ініціатив з реформування Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України буде застосовуватися комплекс кількісних та якісних індикаторів прогресу.

Детальна інформація по проект знаходиться за посиланням.