Фонд підтримки реформ в Україні

 

Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні»

«Фонд підтримки реформ в Україні» є незалежною, неурядовою, громадською організацією, яка здійснює свою діяльність з січня 2015 року.

Наша мета – сприяти розвитку України та зростанню благополуччя її громадян шляхом надання підтримки у розробці та впровадженні реформ в Україні.

Фінансову підтримку організація отримує від міжнародних донорів та окремих українських і зарубіжних організацій і громадян. Всі підтримані ініціативи та реалізовані проекти оприлюднюються у Річних звітах Фонду, а також у більш стислих, графічних звітах протягом року.

Органами управління «Фонду підтримки реформ в Україні» є Збори (вищий орган управління), Наглядова рада (контрольний орган з питань статутної та фінансової діяльності і цільового використання активів Фонду) та Виконавчий директор (здійснює безперервне оперативне управління діяльністю Фонду).

Виконавчим директором Громадської спілки «Фонд підтримки реформ в Україні» є Юрій Шкіль.

Дізнатися більше про Фонд