Проєкт реформи оборонних закупівель

Реформа оборонних закупівель в Україні розпочалася в листопаді 2014 року і, коли в Міністерстві оборони з’явилась команда Волонтерського десанту та пізніше, Проєктного офісу реформ МОУ. Протягом цих років команда проєкту не припиняла свого розвитку, вивчала найкращий світовий досвід у здійсненні оборонних закупівель та сприяла його впровадженню на законодавчому рівні. 

Головна мета проєкту – реформування системи закупівель сектору безпеки та оборони. Він реалізується за підтримки Спеціального радника Великої Британії з питань оборони.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ:

Впровадження електронної системи закупівель Prozorro в Міністерстві оборони України.

 • червень 2015 року – першим важливим кроком в реформуванні оборонних закупівель стало впровадження  в Міністерстві оборони системи електронних публічних закупівель Prozorro, що на той час стало проривом, який допоміг ефективніше  забезпечувати Збройні Сили України в перші роки війни.

Агенція НАТО з підтримки та постачання (NSPA)

Експерти Проєкту мають унікальний досвід впровадження закупівель через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. Їхня робота охоплювала широке коло питань – від укладення міжнародних угод, розробки відповідних змін до українського законодавства до практичного супроводу закупівель.

 • 2015 – Угода про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП)

 • 2016 – Угода про встановлення відносин у сфері купівлі-продажу № UKR-04 на підтримку Несистемних брокерських послуг для Збройних Сил України

 • 2016 – Угода між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання

 • 2019 – початок практичної роботи над закупівлями через NSPA

 • 2020 – відбулися перші успішні закупівлі

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ: 

 • Закон України «Про публічні закупівлі» – експерти Проєкту брали участь у розробці закону, а його прийняття кардинально змінило всю систему публічних закупівель.

 • Закон  України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» – разом з впровадженням електронної системи закупівель в МОУ експерти розробили закон, який регулював би особливості здійснення закупівель для потреб оборони. Цей закон забезпечив публічність закупівель для потреб оборони, бо мав більше гнучкості в термінах проведення процедур та кваліфікації учасників. Так, після успішної імплементації, деякі статті цього закону внесли в Закон України «Про публічні закупівлі». На заміну цьому закону було прийнято Закон України «Про оборонні закупівлі».

 • Закон України «Про оборонні закупівлі» – у співпраці з Міністерством оборони, Міністерством економіки та Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки було розроблено проєкт закону «Про оборонні закупівлі». Його прийняття дозволило розмежувати сферу публічних та оборонних закупівель, визначити правила здійснення закупівель у сфері оборони (одне із зобов'язань України у рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС), а також забезпечило гармонізацію правил оборонних закупівель зі стандартами країн-партнерів НАТО та ЄС у частині, що стосується оборонної Директиви 2009/81/ЄС.

Команда Проєкту також брала активну участь у подальшій імплементації Закону України «Про оборонні закупівлі» через створення підзаконної нормативно-правової бази. Спільно зі стейкхолдерами опрацьовано близько двадцяти постанов Уряду за тематичним напрямком, які були прийняті Урядом. 

Ведеться моніторинг фундаментальних процесів в оборонно-промисловому комплексі України в розрізі оборонних закупівель.

Право прямого імпорту для Міністерства оборони України

У 2019 році Міністерство оборони України першим серед складових сектору безпеки отримало право здійснювати прямі закупівлі за імпортом без посередників. Це стало результатом плідної роботи експертів Проєкту та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, що було реалізовано у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом».

Державне гарантування якості

Експертами проєкту було започатковано підходи до створення в Україні державного гарантування якості оборонної продукції на основі принципів та стандартів НАТО. Створення цієї системи спрямоване на підвищення рівня якості оборонної продукції, у тому числі при здійсненні експорту та імпорту, забезпечення взаємного визнання державного гарантування якості з іншими державами та організаціями НАТО та зміну загальних підходів до забезпечення якості оборонної продукції. Відповідні положення, які дозволяють державним замовникам використовувати цей інструмент під час закупівель, внесено в Закон України «Про оборонні закупівлі». Наразі триває спільна з Міністерством оборони України робота над створенням системи державного гарантування якості та впровадженням відповідних стандартів НАТО у сфері забезпечення та гарантування якості.

Освіта

Одним з напрямків проєкту є розробка та впровадження освітніх програм для закупівельників сфери безпеки та оборони. Так, на базі Національного університету оборони України було розроблено та імплементовано тижневий курс з підвищення кваліфікації для закупівельників.  До викладання запрошено провідних експертів у сфері закупівель. 

Також, зважаючи на постійні зміни регуляторних актів у сфері оборонних закупівель, на регулярній основі проводяться вебінари щодо таких змін.

Освітня діяльність є важливою частиною проєкту. Протягом років роботи було створено велику спільноту військових закупівельників. Завдяки цій співпраці вдається вести дієву комунікацію, виявляти прогалини та слабкі сторони системи закупівель та швидко розв'язувати проблемні питання.

Повномасштабне вторгнення

З початком повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року експерти Проєкту надають активну допомогу сектору безпеки і оборони. Серед іншого, вони брали участь у розробці правил закупівель на воєнний стан:

 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану;

 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі» щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні»;

 • постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану»; 

 • постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану»;

 • зміни до Податкового кодексу України в частині зміни порядку оподаткування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення у період дії воєнного стану в Україні (прийнято Верховною Радою України та підписані Президентом України;

 • пропозицій до проєкту Закону України «Про безпеку класифікованої інформації» (на заміну закону «Про державну таємницю») та їх подальша адвокація зі стейкхолдерами.

Напрацьовано зауваження та пропозиції до Державної антикорупційної програми 2023 – 2025 р. – розділ «Сектор оборони», які були прийняті Національним агентством з питань запобігання корупції та відображено в ДАП.