Офіси управління проектами реформування фінансового сектору в Україні

Національний банк України звернувся до Європейського банку реконструкції та розвитку із запитом щодо надання технічної допомоги у сфері підтримки реформування та розвитку фінансової системи України. Зокрема, профінансувати створення двох Офісів управління проєктами реформ фінансового сектору – ОУП РФС у НБУ та ОУП РФС Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку («НКЦПФР»).

Чому необхідно створити ОУП РФС:

Ключовим викликом у реалізації всіх проєктів реформування є розв'язання проблеми забезпечення дотримання відповідних процедур управління проєктами від розробки концепції до аналізу результатів реалізації проєкту. Суттєва нестача необхідного досвіду у сфері управління проєктами та досвіду координації діяльності з учасниками ширшого фінансового сектору залишається серйозною перешкодою для досягнення прогресу в цій сфері.

Як дві ключові установи, відповідальні за реформи фінансового сектору у 2017-2018 роках, і НБУ, і НКЦПФР мають збільшити свій потенціал у сфері реалізації проєктів реформування фінансового сектора. У цьому контексті підтримка ЄБРД має вирішальне значення для успіху реформ та майбутнього розвитку фінансового сектору України.

Департамент стратегій та реформування НБУ сприятиме налагодженню міжвідомчої координації, співпраці та обміну інформацією між усіма регуляторами та зацікавленими сторонами щодо впровадження реформи у фінансовому секторі, включаючи НКЦПФР та НБУ, а також забезпечуватиме належний моніторинг та підготовку звітів для ЄБРД. 

Цілі Проєкту

Нові організації (ОУП РФС НБУ та ОУП РФС НКЦПФР) працюватимуть у всьому фінансовому секторі, застосовуючи ефективні методи управління проєктами на всіх проєктах та на всіх етапах програми, забезпечуючи максимальні результати проєктів та краще координуючи досягнуті результати. Вони забезпечуватимуть необхідну експертизу у сфері управління проєктами, координуватимуть зусилля різних зацікавлених сторін, що у підсумку підвищить ефективність та результативність діяльності з впровадження проєктів. 

Загальним результатом цього Проєкту стала організація та початок функціонування ОУП РФС, здатних ефективно виконувати свої повноваження у сфері впровадження Комплексної програми розвитку фінансового сектора України. 

Структура Проєкту

Проєкт реалізовуватиметься спільною робочою групою ОУП РФС, до якої увійдуть представники ОУП РФС НБУ та ОУП РФС НКЦПФР, які будуть тісно співпрацювати та координувати дії з Департаментом стратегій та реформування НБУ.