Команди підтримки реформ

"Інституційна підтримка в рамках архітектури підтримки реформ для України – Команди підтримки реформ"

Українська влада звернулася до Європейського банку реконструкції та розвитку як установи, що має мандат для підтримки широких політичних та інституційних реформ у регіоні з перехідною економікою, з проханням надати допомогу в оперативній концептуалізації та імплементації процесу реформ в Україні в контексті української програми реформ до 2020 року.

Перший етап Проекту – Підтримка Національної ради реформ України та розробки стратегії реформ.

На цьому етапі надавалася підтримка Проектному офісу (ПО) Національної ради реформ як органу, що відповідає за технічну імплементацію, у формі участі в фінансуванні ключових керівників проектів реформ, радників, адміністративного персоналу та поточних витрат ПО.

Результатом етапу стали такі ключові досягнення ПО, як:

 • повністю сформована команда ПО;
 • активне сприяння роботі та комунікаційним процесам НРР та Цільових команд реформ;
 • забезпечення прозорості процесів реформ та звітування про ці процеси;
 • та забезпечення активної участі всіх ключових зацікавлених сторін.

Другий етап Проекту – Підтримка різноманітних установ в рамках Моделі управління національними реформами в Україні 2.0.

У рамках цього етапу Проекту було створено Команди підтримки реформ.

1. Обґрунтування необхідності створення КПР

Дефіцит кваліфікованих і мотивованих спеціалістів у міністерствах, агентствах та інших державних органах залишається серйозною перешкодою для успішної імплементації комплексних реформ. 

З огляду на термінові запити про надання невідкладної підтримки в реалізації ключових реформ та потребу в надійному стратегічному підході до реалізації реформи державного управління з урахуванням необхідності забезпечення фінансової та інституційної сталості, а також належного правового статусу державних службовців, міжнародні донори домовилися координувати і синхронізувати свою підтримку галузевих реформ шляхом створення Команд підтримки реформ та забезпечення їх діяльності.

2. Мета

Загальна мета діяльності Команд підтримки реформ полягає в сприянні імплементації ключових реформ і формуванню нового покоління орієнтованих на реформи громадян України, які будуть мотивовані приходити на державну службу і підтримувати процеси змін і модернізації української влади на всіх рівнях.

Конкретна мета полягає в підтримці імплементації важливих реформ.

3. Структура

Команда підтримки реформ – це група українських професіоналів (які не є державними службовцями), що фінансується донорами на тимчасовій основі та надає цільову технічну допомогу, допомагаючи міністерствам і державним службам/агентствам у розробці та реалізації галузевих стратегій та пріоритетних реформ. 

Команди підтримки реформ складаються з приблизно 15-25 спеціалістів на один Уповноважений орган, які протягом певного періоду надаватимуть цільову технічну допомогу пріоритетним Уповноваженим органам.

4. Цілі діяльності КПР:

 • Надавати технічну експертну підтримку для заповнення прогалин у навичках існуючого персоналу;
 • Зміцнювати загальну інституційну спроможність, що є необхідною для підтримки реалізації пріоритетних реформ;
 • Сприяти кращій координації та консолідації консультативної підтримки, що надається відповідному міністерству; та
 • Зміцнювати зв’язки і партнерство між пріоритетами відповідного міністерства та відповідною донорською підтримкою.

КПР працюють над проектами, що:

 • передбачають створення конкретних результатів у відповідній сфері реформ;
 • є важливими для імплементації невідкладних реформ;
 • мають чітко визначену підтримку на вищому рівні відповідного міністерства.

 КПР створені у наступних пріоритетних міністерствах:

 • Міністерство фінансів,
 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі,
 • Міністерство інфраструктури,
 • Міністерство екології та природних ресурсів,
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.