Офіс Реформ

ЄБРР підтримує Національну Раду Реформ України шляхом фінансування діяльності групи експертів (яка разом іменується "Офіс Управління Проектом" або "ОУП"), як передбачено положеннями Меморандуму про Порозуміння, підписаного між ЄБРР і Виконавчим Комітетом Національної Ради Реформ. 

На другому році надання підтримки ОУП реорганізується у два офіси: Офіс Реформ і Робочу Групу Підтримки Національної Ради Реформ ("РГПНРР"). 
РГПНРР є групою експертів, підпорядкованих Секретарю Національної Ради Реформ, яка підтримує діяльність Національної Ради Реформ – платформи стратегічного планування, розробки та координації стратегічних реформу в Україні. РГПНРР забезпечує організаційну та технічну підтримку Національної Ради Реформ, організує консультації та експертну підтримку через проведення регулярних засідань Національної Ради Реформ, координує діяльність зацікавлених сторін, забезпечує моніторинг виконання рішень та рекомендацій Національної Ради Реформ і моніторинг та обмін даними щодо прогресу реформ.

Офіс Реформ є групою експертів, підпорядкованих Прем’єр-Міністру України для підтримки роботи його офісу в процесі координації та реалізації планів реформ. Вони підтримують координацію роботи всіх зацікавлених сторін в процесі впровадження реформ, надають організаційну та технічну підтримку, підтримку процесів структуризації та систематизації даних для осіб, відповідальних за реалізацію реформ. Офіс Реформ сприятиме ефективному інформуванню суспільства про хід реформ.
Офіс Реформ звітує Прем’єр-Міністру і координує свою діяльність із Прем’єр-Міністром і Національною Радою Реформ. Для цього Офіс Реформ і РГПНРР тісно співпрацюють одне з одним.
Офіс Реформ надає допомогу РГПНРР з питань розробки порядку денного Національної Ради Реформ та підготовки засідань Національної Ради Реформ для обговорення конкретних тем.

Цілі та завдання Офісу Реформ
Офіс Реформ гратиме важливу роль у координації та моніторингу реалізації планів реформ. Офіс Реформ буде надавати координаційну, аналітичну, інформаційну та стратегічну підтримку процесам планування, забезпечуючи процеси моніторингу та реалізації та своєчасне надання результатів. Офіс Реформ буде забезпечувати ефективний обмін даними та партнерство з національними та міжнародними контрагентами, донорами та громадським суспільством. Він також забезпечить належний рівень державного контролю та участі у розробці звітів про досягнутий прогрес, ключових спостережень та рекомендацій. Крім того, він відстежуватиме прогрес впровадження реформ та забезпечить публічне обговорення спостережень та висновків. Стратегічна комунікація також буде критичною для забезпечення кращого розуміння суспільством суті реформ та їх популярності. 

Офіс Реформ буде:

 • Забезпечувати координаційну, організаційну та технічну підтримку та сприяти діяльності спонсорів реформ (міністерств, керівників державних установ  тощо) в процесі їх впровадження.
 • Надавати підтримку процесу координації роботи зацікавлених сторін та донорів реформ.
 • Забезпечувати структуризацію та систематизацію змісту реформ.
 • Здійснювати моніторинг та контроль реалізації реформ та забезпечувати взаємозв’язок, взаємодоповнюваність та відсутність протиріч між реформами. 
 • Користуватися послугами консультантів для досягнення своєї мети та виконання своїх функцій задля забезпечення гнучкості та ефективності з урахуванням прогресу виконання завдань. Консультаційні послуги будуть використовуватися для загального управління та адміністрування ОУП, тобто будуть включати консультування керівника ОУП в ході управління проектом, юридичні консультації та інші види адміністративної підтримки, за потреби. Усі консультанти будуть безпосередньо підзвітними Керівнику Офісу Реформ. 

Прем’єр-Міністр буде координувати виконання та визначатиме пріоритетність завдань Офісу Реформ.

Прем’єр-Міністр і Національна Рада Реформ будуть здійснювати моніторинг прогресу впровадження та оцінювати результати діяльності Офісу Реформ. 

Кабінет Міністрів України буде працювати над реформами у більш ніж 20 напрямках, а Офіс Реформ буде концентрувати увагу на 7 пріоритетних реформах:

 • Реформа державного управління, включаючи зміцнення потенціалу СКМУ та створення Електронного Уряду.
 • Реформа соціального страхування та сектора державних послуг.
 • Покращення ділового клімату та трудова реформа.
 • Приватизація та реформа державних підприємств.
 • Енергетична незалежність. 
 • Децентралізація.
 • Антикорупційна діяльність.