Аналіз ланцюжка доданої вартості ягід та горіхів в Україні

 

            ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ З ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ (ЮНІДО), у відповідь на запит уряду України, погодилася надати допомогу Уряду у реалізації проєкту під назвою: «Глобальна програма якості та стандартів в Україні: посилення спроможності дотримання  якості та відповідності стандартам для окремих ланцюгів доданої вартості» в Україні. 

           Громадська  спілка "Фонд підтримки реформ в Україні" у рамках цього проєкту надаватиме експертну підтримку та консультування, пов'язані з  «Аналізом ланцюга створення доданої вартості ягід та горіхів в Україні». 


           Запропоноване дослідження спрямоване на комплексний аналіз ланцюга створення доданої вартості ягід та горіхів в Україні. Вивчаючи весь життєвий цикл від виробництва до споживання, ми визначимо критичні точки, проблеми та можливості в межах ланцюга доданої вартості. Наш підхід до проведення комплексного аналізу ланцюга створення доданої вартості ягід та горіхів в Україні з фокусом на якісні, екологічні, соціальні та стійкі вимоги, а також на оцінку інфраструктури відповідності є багатогранним та ретельним. Наш підхід буде цілісним, враховуючи економічні, екологічні та соціальні аспекти.

           Ми будемо використовувати міцну методологічну рамку, яка поєднує якісні та кількісні дослідницькі методи. Це включатиме поєднання первинного збору даних через інтерв'ю та спостереження на місці, доповнене вторинним аналізом даних з відповідних промислових звітів, національної статистики та публікацій уряду. Ключовим елементом нашого підходу є активна взаємодія з усіма стейкголдерами в ланцюзі створення доданої вартості, включаючи фермерів, виробників, переробників, дистриб'юторів, роздрібних торговців, регулюючі органи. Ми також активно залучатимемо урядові установи, галузеві асоціації, академічні установи та громадські організації. Цей підхід забезпечить глибоке розуміння динаміки та викликів у галузі. Цей спільний підхід сприятиме побудові консенсусу, обміну знаннями та захисту політики для створення сприятливого середовища для експорту ягід та горіхів.

            Наш аналіз глибоко дослідить стандарти якості та практики, що домінують у ланцюзі створення доданої вартості ягід та горіхів в Україні. Включно з оцінкою таких факторів, як техніки виробництва, обробка після збору урожаю, устаткування для зберігання, упаковка та методи транспортування для визначення сильних сторін та можливостей для поліпшення. Ми оцінимо відповідність українських стандартів якості та регулювань зі стандартами ЄС, зокрема зосереджуючись на вимогах, пов'язаних із безпекою харчових продуктів, трасованістю, залишками пестицидів та упаковкою. Ідентифікувавши зони збігу та розбіжності, ми зможемо розробити стратегії для гармонізації українських стандартів із європейськими нормами, сприяючи таким чином доступу до ринків для експорту ягід та горіхів.

             Наш аналіз оцінить існуючу регуляторну базу та інфраструктуру відповідності, яка керує галуззю ягід та горіхів в Україні. Це передбачатиме перевірку відповідних законів, нормативних актів, стандартів, сертифікатів та механізмів забезпечення виконання для визначення рівня відповідності вимогам якості, екологічним та соціальним вимогам. Ми виявимо можливості посилення інфраструктури, що підтримує виробництво та експорт ягід та горіхів в Україні. Шляхом модернізації якісної інфраструктури Україна зможе побудувати довіру та впевненість у її експортних можливостях ягід та горіхів, сприяючи вступу на ринок ЄС та інші міжнародні ринки.


Проєкт імплементується Фондом підтримки реформ в Україні за підтримки Організації Об'єднаних Націй з Промислового Розвитку (ЮНІДО). Думки, висловлені в цій публікації, належать Фонду Підтримки Реформ в Україні, і не обов'язково збігаються з позицією Організації Об'єднаних Націй з Промислового Розвитку (ЮНІДО).