Проєкт з впровадження програмно-проєктного управління в МОУ та ЗСУ

Проєкт з впровадження програмно-проєктного управління в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України започатковано у 2016 році. Він є одним із напрямів трансформації системи оборонного менеджменту Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Проєкт реалізується спільно з Департаментом воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України та за підтримки Спеціального радника Великої Британії з оборонних питань.

Головна мета проєкту – впровадження сучасних підходів до управління проєктами розвитку спроможностей Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Це сприяє:

 • забезпеченню своєчасного виконання стратегічних рішень з розвитку

 • підвищенню ефективності використання ресурсів

 • посиленню узгодженості програм розвитку Збройних Сил та інших складових сил оборони

 • покращенню управління реалізацією програм та проєктів розвитку спроможностей ЗСУ

 • прискоренню процесів оборонної реформи.

ПРОГРАМНО-ПРОЄКТНЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНО:

 • з процесами оборонного планування на основі спроможностей

 • з системою моніторингу і контролю за виконанням Стратегічного оборонного бюлетеня України

 • освітніми програмами Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОЄКТУ 

З 2016 року основні зусилля команди були зосереджені на наступних напрямках:

МЕТОДОЛОГІЯ

У співпраці з Департаментом воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України розроблено:

 • «Методичні рекомендації з управління проєктами», які Міністерство оборони України затвердило у 2019 році

 • Військовий стандарт (ВСТ) 01.040.010 – 2021 Оборонне планування. Програмно-проєктний менеджмент Управління програмою/підпрограмою проєктів

 • Військовий стандарт (ВСТ) 01.040.011 – 2021 Оборонне планування. Програмно-проєктний менеджмент Управління проєктами

 • Посібники для керівників проєктів

 • Проаналізовано досвід провідних країн-членів НАТО з використання проєктного підходу до управління розвитком спроможностей сил оборони

 • Надано консультаційне супроводження розроблення Доктрини оборонного планування в ЗСУ в частині управління проєктною діяльністю.

ПІДТРИМКА ЗАПУСКУ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ СПРОМОЖНОСТЕЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У 2018-2019 роках в рамках виконання Стратегічного оборонного бюлетеня України 2016 року командою надано методичну та консультативну підтримку запуску та реалізації 15 пріоритетних пілотних проєктів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.

У 2019 році командою надано Генеральному штабу ЗСУ консультативну допомогу з методології управління програмами та проєктами під час розроблення Програми зі створення системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних Силах України.

В рамках затвердженого у 2021 році Стратегічного оборонного бюлетеня України проєкт надав супровід проєктним командам в процесі формування Комплексу програм і проєктів розвитку спроможностей МОУ та ЗСУ. Загалом за цей період опрацьовано понад 100 проєктів, що мали увійти до Державної програми розвитку спроможностей Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Їм було надано методологічну підтримку з підготовки управлінської проєктної документації.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Спільно з Центром оборонного менеджменту Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського розроблено навчальні освітні програми та програми курсової підготовки для керівників оперативного та стратегічного рівня у Міністерстві оборони України та Збройних Силах. Загалом командою проведено підготовку 274 керівників та учасників проєктів з 2021 року.

ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ

Цільова модель системи оборонного менеджменту вибудовується поступово, через адаптацію та впровадження кращих управлінських практик та підходів країн-партнерів. В процесі розроблення моделі закладено цілісний системний підхід, який:

 • об’єднує різні функції та вертикалі в процесі побудови управлінських процесів «зверху вниз» та «знизу вверх»

 • застосовує процесний підхід для опису діяльності

 • запроваджує матричну організаційно-рольову структуру, що передбачає міжфункціональну співпрацю спеціалістів різних підрозділів в процесі досягнення визначених цілей та завдань

 • передбачає функціонування колегіальних органів управління (комітетів) для розв’язання складних конфліктних питань, напрацювання обґрунтованих рішень щодо пріоритетів та управління ресурсами для отримання військових та інституціональних спроможностей, як результатів проєктів та програм розвитку

 • закладає основи для автоматизації процесів моніторингу та контролю над виконанням поставлених цілей і завдань, що має на меті спростити звітування, підвищити прозорість виконання, впровадити інструменти, що підвищують якість прийняття рішень та усувають потенційні ризики

 • формує підґрунтя для підвищення рівня зрілості організаційної культури.

У співпраці з Департаментом воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України:

 • проведено функціональну діагностику процесів управління програмами та проєктами

 • розроблено моделі процесів управління програмами та проєктами

 • проаналізовано виклики впровадження програмно-проєктного управління

 • презентовано керівництву оборонного відомства пропозиції щодо шляхів вирішення поточних викликів у контексті управління програмами та проєктами розвитку спроможностей

 • розроблено цільову модель управління програмами та проєктами в системі оборонного менеджменту Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ В УМОВАХ ВІЙНИ

З початком повномасштабної агресії Російської Федерації проєкт продовжує свою роботу та надає консультаційну допомогу в розбудові спроможностей Міністерства оборони України та Збройниих Сил України.

Ми вважаємо, що навіть під час активних бойових дій, потрібно займатися середньостроковим плануванням розвитку спроможностей і працювати над підвищенням ефективності системи управління Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

Спроможності, які дають нам можливість перемогти – не з’являються самі по собі, а потребують планування, програмування, бюджетування та реалізації проєктів і програм.

Все те, чим Україна обороняється сьогодні – було заплановано і згенеровано роки тому. Все те, чим Україна буде оборонятися завтра – планується сьогодні. Все те, що дозволить Україні існувати в майбутньому – має бути заплановано завтра.