Механізм підтримки фахівців для реформ

КАДРОВА ПІДТРИМКА КЛЮЧОВИХ ІНІЦІАТИВ З ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ

Механізм підтримки фахівців для реформ (ПРИЗМа – термін ПРИЗМа походить від співзвучності абревіатури назви Механізму підтримки фахівців для реформ англійською: Professionals for Reform Support Mechanism (PRSM)) надає кадрову підтримку національним урядовим організаціям, які впроваджують ключові реформи в Україні. 

ПРИЗМа заснована під егідою Громадської спілки «Фонд підтримки реформ в Україні», який здійснює щоденне управління ПРИЗМою. Управлінські рішення щодо ПРИЗМи, зокрема погодження ініціатив щодо реформ та створення посад, здійснює Координаційний комітет, до якого входять представники Національної ради реформ та донори.

ПРИЗМа є тимчасовим механізмом для підтримки ініціатив щодо реформ в Україні, який не призначений для подолання труднощів реформи державної служби. Радше, це обмежений у часі механізм, який впливає на ключові реформи протягом короткого періоду, під час якого проводиться реформа державної служби. ПРИЗМа неминуче пов’язана із здатністю уряду проводити реформи. Щойно потенціал буде досягнуто, що найімовірніше відбудеться після повноцінного проведення реформи державної служби, ПРИЗМа припинить своє існування.

ПРИЗМа, як платформа для узгодження дій, забезпечує:

  • Зв’язок з пріоритетними реформами та контроль за їх виконанням: ПРИЗМа працює під егідою Національної ради реформ та задовольняє ключові кадрові потреби, пов’язані з реформами.
  • Прозорість: робота за принципом «єдиного вікна» для реагування на запити міністерств покращує координацію дій донорів та запобігає дублюванню донорського фінансування.
  • Послідовність: запити щодо підтримки реформ обробляються відповідно до єдиного зразка процедур.
  • Законність: усі фахівці наймаються згідно з чинним законодавством; оплата наданих послуг здійснюється шляхом банківського переказу.

Для забезпечення вищевикладеного, ПРИЗМа:

  • Обирає ініціативи з чіткою прив’язкою до пріоритетних реформ;
  • Забезпечує прозору процедуру набору фахівців;
  • Управляє процесами укладання контрактів та оплати праці;
  • Надає фінансові звіти донорам;
  • Здійснює моніторинг за результатами ініціатив.

У відповідь на запити міністерств, Механізм підтримки фахівців для реформ наймає на короткий термін українських експертів, які не є держслужбовцями, для виконання критичних завдань, пов‘язаних з впровадження реформ Урядом України. ПРИЗМа також впродовж обмеженого терміну здійснює оплату роботи особам з команди волонтерів, які займають ключові посади, і працюють над реформами у різних міністерствах на безоплатній основі.

ЯК ДОНОРИ МОЖУТЬ ДОЛУЧУТИСЯ?

ПРИЗМа запрошує міжнародних та національних донорів для здійснення внесків на підтримку реформ в Україні. Проаналізувавши початковий попит, ми очікуємо, що потреби у фінансуванні нагальних реформ становлять 12 млн. доларів США протягом планованого періоду роботи механізму. Цей універсальний механізм буде найбільш цікавим для тих донорів, які шукають чітко скоординований, прозорий механізм з високим рівнем управління, який дозволить безпосередньо та ефективно допомоги українському уряду виявляти та залучати найкращі кадри для втілення відповідних реформ.

Через ПРИЗМу донори можуть надати фінансування на ключові реформи, якими займається Національна рада реформ, через об’єднаний фонд (pooled funds) або виділити кошти на підтримку конкретної ініціативи в межах окремого міністерства або урядової організації (ear-marked funds).

Кадрова підтримка реформ в Україні

Протягом липня-грудня 2016 року Фонд підтримки реформ в Україні виконує проект «Кадрова підтримка реформ в Україні» за підтримки Міністерства зовнішніх справ Норвегії. Метою проекту є підтримка Уряду України у здійсненні реформ шляхом підтримки ініціатив, які тісно пов‘язані з впровадженням ключових реформ. Такі ініціативи пропонують зміни, які можна чітко окреслити та виміряти. Проект не фінансує щоденну роботу Уряду України, яку здійснюють державні службовці. 

В результаті проекту передбачене покращення бізнес-клімату, підвищення прозорості, ефективності та дієвості урядових рішень.

Ознайомитися з Угодою та доповненнями до Угоди між Фондом підтримки реформ в Україні та Міністерством зовнішніх справ Норвегії. 

Щоб отримати більше інформації, будь ласка, звертайтесь до менеджера Механізму підтримки фахівців для реформ Ірини Тушницької

e-mail: irynat@agriteam.ca

Тел.: +380 (44) 232-07-52