GR-МЕНЕДЖЕР У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні» оголошує конкурс на вакансію Національного експерта – GR-менеджера (експерта з питань комунікації влади і бізнесу) у сфері технічного регулювання для Проєкту «TIPSTER: Торгівля, підтримка інтелектуальної власності та технічне регулювання» (далі також – «Проєкт»).

Проєкт TIPSTER реалізовується ГС «Фонд підтримки реформ в Україні» за фінансової підтримки уряду Німеччини в межах проєкту міжнародної співпраці  ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі») виконавцем якого є  німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.   

Метою Проєкту TIPSTER є зміцнення інституційних та нормативно-правових умов, які сприятимуть покращенню конкурентного середовища для бізнесу та постачальників послуг та розвитку їх експортного потенціалу шляхом розроблення експортної політики та політики сприятливого торговельного середовища для бізнесу та постачальників послуг та розвитку їх експортного потенціалу. Проєкт має на меті допомогти українським виробникам і підприємствам покращити їхній потенціал для експорту товарів і послуг шляхом розроблення детальної експортної політики та політики для сприяння торгівлі та посилення конкурентоспроможності МСП.

Україна продовжує інтеграцію до Європейського Союзу. Однією зі стратегічних цілей УА/ПВЗВТ є укладення між ЄС та Україною Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA). З цією метою Сторона ЄС надала оцінку відповідності секторів, пов’язаних з технічними бар’єрами в торгівлі УА/ПВЗВТ, вимогам ЄС. У результаті були надані рекомендації щодо подальшого розвитку політики України та укладення ACAA.

У червні 2023 року лідери 27 країн ЄС ухвалили рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Наступним кроком, який потребує ретельної підготовки Сторін, є відкриття переговорного процесу щодо укладення Угоди про вступ України до ЄС. Україна вже розпочала внутрішню підготовку до цього процесу, що включає попередній аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС, створення робочих груп для аналізу досягнень і викликів у зв’язку зі вступом до ЄС, підготовку нової програми євроінтеграції. та приведення законодавства України до вимог ЄС, що охоплюватиме не лише зобов’язання, передбачені УА/ПВЗВТ, а й ті елементи права ЄС, які необхідні для вступу України до ЄС.

Саме тому ми шукаємо GR-менеджера, який надаватиме експертну підтримку Міністерству економіки України та іншим державним органам у подальшій комунікації влади з бізнесом щодо ACAA та вступу до ЄС, визначення стратегічних орієнтирів для подальшого розвитку політики та приведення законодавства України у відповідність із законодавством ЄС та рекомендаціями місії ACAA у секторах, пов'язаних з технічними бар'єрами в торгівлі.

Основні завдання:

 • моніторинг виконання стратегічних документів України, таких як план дій/стратегія відновлення інфраструктури якості України у воєнний та післявоєнний період;

 • надання підтримки у підготовці новин для розміщення на techreg.in.ua та просування Комунікативної платформи у соціальних мережах;

 • експертна підтримка Мінекономіки у розробленні стратегії розвитку Комунікативної платформи з питань технічного регулювання в Україні techreg.in.ua;

 • покращення державно-приватного діалогу між органами державної влади, приватними та громадськими організаціями, а також організаціями підтримки бізнесу та МСП у сфері технічного регулювання, наприклад, вебінари, форуми, конференції;

 • підтримка організації семінарів з метою обміну міжнародним досвідом, кращими практиками та інноваційними рішеннями;

 • інша відповідна експертна підтримка на запит Мінекономіки у сфері технічного регулювання та усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

Кваліфікаційні вимоги:

 • відмінні навички письмового, вербального та міжособистісного спілкування з аналітичними здібностями та здатністю синтезувати вхідні дані та відповідні висновки;

 • знання галузевого законодавства, а також із питань організації влади;

 • знання основ PR і маркетингу (для побудови комунікаційних кампаній);

 • комп'ютерна грамотність та володіння нормопроєктувальною технікою;

 • відмінне знання української мови, робочий рівень англійської мови.

Освіта: магістр або еквівалентний ступінь з права або міжнародного права, спеціалізація з права ЄС є перевагою.

Досвід:

 • знання міжнародного/європейського та українського законодавства у сфері технічного регулювання (стандартизація, оцінка відповідності, метрологія, акредитація та ринковий нагляд);

 • спеціальні знання у сфері функціонування інфраструктури якості;

 • ділове володіння англійською та українською мовами з активним професійним словниковим запасом у сфері технічного регулювання;

 • загальний професійний досвід: щонайменше 10 років GR-досвіду, а також адвокаційні навички та компетенції у сфері формування політики та реалізації державно-приватного діалогу;

 • робота з/в парламенті/уряді/міністерствах, моніторинг виконання стратегічних документів України, розуміння існуючої української підприємницької екосистеми та комунікація/налагодження зв'язків з національними організаціями підтримки бізнесу та галузевими бізнес-асоціаціями, а також інновації, пов'язані з питаннями інфраструктури якості.

Резюме та супровідний лист зі вказаним досвідом роботи надсилайте на електронну адресу: office@fsr.org.ua  з темою: Національний експерт – GR-менеджер з технічного регулювання.

Дедлайн: 21 листопада 2023 року, до 18:00.

Активно до: 
21.12.2023