Національна рада реформ спільно з ЄБРР ініціювали створення «Фонду підтримки реформ в Україні»

«Фонд підтримки реформ в Україні» є незалежною, неурядовою, громадською організацією, яка здійснює свою діяльність з січня 2015 року.

Фонд засновано за ініціативою Національної ради реформ спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, при підтримці Міжнародного фонду «Відродження». Заснування «Фонду підтримки реформ в Україні» погоджено на засіданні Національної ради реформ за участі Президента України та інших членів НРР.

Мета та основна ціль діяльності – сприяти розвитку України та зростанню благополуччя її громадян шляхом надання підтримки у розробці та впровадженні реформ в Україні.

Фінансову підтримку організація отримує від міжнародних донорів та окремих українських і зарубіжних організацій і громадян. Всі підтримані ініціативи та реалізовані проекти будуть оприлюднюватися у Річних звітах Фонду, а також в більш стислих, графічних звітах протягом року.