ПОМІЧНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА/ОПЕРАЦІЙНИЙ АСИСТЕНТ

Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні» — незалежна неурядова спілка, заснована у 2015 році. Першочерговою метою є сприяння розвитку України та зростанню благополуччя її громадян шляхом надання підтримки у розробці та впровадженні реформ в Україні.

Основне завдання помічника (помічниці) головного бухгалтера/операційного асистента (асистентки)

Під безпосереднім керівництвом головного бухгалтера Фонду помічник (помічниця) головного бухгалтера/операційний асистент (асистентка) підтримує Фонд у реалізації проектів, що фінансуються міжнародними спонсорами та окремими українськими та іноземними організаціями.

Посада вимагає надання ефективної, висококомпетентної підтримки проектів і в особистісно орієнтованому середовищі, яке сприяє позитивним відносинам.

Основні функціональні обов’язки помічника (помічниці) головного бухгалтера/операційного асистента (асистентки).
- Допомога головному бухгалтеру, включаючи:

 • Участь в підготовці звітності
 • Участь у проведенні інвентаризації та складання супутніх документів
 • Підготовка первинної документації з виконавцями, ведення документообігу організації та проектів, ведення реєстрів
 • Контроль за наявністю первинних документів
 • Допомога в підготовці та здійсненні платежів
 • Проведення первинних документів в BAS

- Адміністративна та операційна підтримка проектів організації: керування загальними операціями проектів, включаючи фінансові, адміністративні, логістичні та операції закупівлі:

 • Забезпечення відповідності проектів процедурам, правилам та положенням
 • Контроль за використанням бюджетів проектів
 • Забезпечення своєчасного звітування відповідно до вимог проектів
 • Керування платежами постачальникам та контроль наявності супровідної документації, включаючи цінові пропозиції відповідно до процедур закупівель
 • Регулярна координація дій з керівництвом організації та своєчасне надання оновлень з питань фінансів та операцій
 • Надання інформаційно-консультаційної підтримки координаторам та виконавцям проектів з приводу проведення розрахунків та оформлення фінансових документів та іншої проектної діяльності

- Координація закупівлі обладнання та розповсюдження інформаційних та інших матеріалів як для потреб організації, так і проектів. Підбір товарів, специфікацій, підготовка та розміщення оголошень на сайті організації та інших інформаційних ресурсах, підготовка договорів та комунікація з постачальниками.
- Організація та забезпечення адміністративної підтримки роботи офісу: контроль за функціональністю приміщення (закупівля води, канцтоварів, предметів побутової хімії для
офісу), контроль та забезпечення оплати послуг, що забезпечують роботу офісу, в тому числі оренди офісу, телефону, комунальних платежів, тощо.
- Адміністративна підтримка роботи сайтів та сторінок в соц. мережах організації
- Організація діловодства та документообігу

Вимоги до кандидатів/кандидаток
- вища освіта;
- мінімум 2 роки досвіду роботи на аналогічній посаді;
- хороші аналітичні, організаційні та комунікативні здібності;
- знання основ діловодства;
- хороші навички міжособистісного спілкування, включаючи хорошу координацію та
ефективну комунікацію із зацікавленими сторонами;
- знання англійської мови на рівні не нижче рівня Intermediate;
- знання офісних комп’ютерних програм.

Посада передбачає повну або часткову зайнятість. Умови зайнятості та оплати праці обговорюються на співбесіді.

Організація залишає за собою право запрошувати на співбесіду тільки відібраних кандидатів. Якщо підходящого кандидата/кандидатку буде знайдено раніше, вакансія буде закрита до
закінчення терміну подачі документів.

Якщо Вас зацікавила дана вакансія, надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня оплати на адресу: office@fsr.org.ua, вказавши у темі листа: Резюме «Помічник (помічниця) головного
бухгалтера/операційний асистент (асистентка)».

Кінцевий термін подачі аплікаційних документів: 10 квітня 2023 року.

Активно до: 
10.04.2023