Оголошено конкурс на вакансію Національного експерта з інфраструктури якості у сфері технічного регулювання

I. Описова частина 

Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні» оголошує конкурс на вакансію Національного експерта з інфраструктури якості у сфері технічного регулювання для Проєкту «TIPSTER: Торгівля, підтримка інтелектуальної власності та технічне регулювання» (далі також – «Проєкт»). 

Проєкт TIPSTER реалізовується ГС «Фонд підтримки реформ в Україні» за фінансової підтримки уряду Німеччини в межах проєкту міжнародної співпраці  ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі») виконавцем якого є  німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.    

Метою Проєкту TIPSTER є зміцнення інституційних та нормативно-правових умов, які сприятимуть покращенню конкурентного середовища для бізнесу та постачальників послуг та розвитку їх експортного потенціалу шляхом розроблення експортної політики та політики сприятливого торговельного середовища для бізнесу та постачальників послуг та розвитку їх експортного потенціалу. Проєкт має на меті допомогти українським виробникам і підприємствам покращити їхній потенціал для експорту товарів і послуг шляхом розроблення детальної експортної політики та політики для сприяння торгівлі та посилення конкурентоспроможності МСП. 

Україна продовжує інтеграцію до Європейського Союзу. Однією зі стратегічних цілей УА/ПВЗВТ є укладення між ЄС та Україною Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA). З цією метою Сторона ЄС надала оцінку відповідності секторів, пов’язаних з технічними бар’єрами в торгівлі УА/ПВЗВТ, вимогам ЄС. У результаті були надані рекомендації щодо подальшого розвитку політики України та укладення ACAA. 

У червні 2023 року лідери 27 країн ЄС ухвалили рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Наступним кроком, який потребує ретельної підготовки Сторін, є відкриття переговорного процесу щодо укладення Угоди про вступ України до ЄС. Україна вже розпочала внутрішню підготовку до цього процесу, що включає попередній аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС, створення робочих груп для аналізу досягнень і викликів у зв’язку зі вступом до ЄС, підготовку нової програми євроінтеграції. та приведення законодавства України до вимог ЄС, що охоплюватиме не лише зобов’язання, передбачені УА/ПВЗВТ, а й ті елементи права ЄС, які необхідні для вступу України до ЄС. 

II. Обсяг робіт та завдання Національного експерта з інфраструктури якості 

Виконавець за погодженням з Мінекономіки (Департамент технічного регулювання), а за потреби – структурними підрозділами інших органів державної влади, надає наступні послуги: 

 • експертна підтримка у розробленні національної стратегії стандартизації та перегляді основоположних стандартів, призначених для гармонізації з європейською системою стандартизації; 

 • підготовка рекомендацій щодо відповідності національного органу стандартизації критеріям членства  України в CEN/CENELEC відповідно до вимог GUIDE 22 «Guide on the organizational structure and processes for the assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC»; 

 • підготовка пропозицій на основі кращого європейського та міжнародного досвіту щодо створення та наповнення електронної платформи технічних комітетів стандартизації України; 

 • надання підтримки у підготовці новин у сфері стандартизації, метрології, оцінці відповідності  для розміщення на techreg.in.ua; комунікації з бізнесом, що бере участь у роботі Технічних комітетів (TK) України, висвітлення переваг для МСП від участі у  роботі ТК. 

 • підтримка організації регіональних конференцій, форумів, вебінарів щодо преваг для МСП від укладання Угоди АСАА, переваг та прибутку від участі у діяльності національних та європейських дзеркальних технічних комітетів; 

 • підтримка організації робочих візитів представників національних ТК у роботі та засіданнях дзеркальних ТК CEN/CENELEC та ISO. 

 • інша відповідна експертна підтримка на запит Мінекономіки у сфері технічного регулювання та стандартизації. 

IІІ. Компетенції 

 • відмінні навички письмового, вербального та міжособистісного спілкування з аналітичними здібностями; 

 • здатність узагальнювати інформацію, встановлювати логічні взаємозв’язки та робити коректні висновки; 

 • здатність досягати результату, фокусувати зусилля для досягнення результату; 

 • знання галузевого законодавства, а також із питань організації влади; 

 • компютерна грамотність та володіння нормопроєктувальною технікою; 

 • вільне володіння українською мовою, робочий рівень англійської мови. 

ІV. Вимоги до кваліфікації та досвіду 

Освіта: вища освіта за освітнім ступенем магістра або еквівалентний ступінь з державного управління. 

Досвід: 

 • знання міжнародного/європейського та українського законодавства у сфері технічного регулювання (стандартизація, оцінка відповідності, метрологія, акредитація та ринковий нагляд); 

 • спеціальні знання у сфері функціонування інфраструктури якості; 

 • загальний професійний досвід: понад 15 років у формуванні та реалізації політики у сфері технічного регулювання (зокрема, стандартизація, метрологія, оцінка відповідності); 

 • досвід: робота в центральних органах виконавчої влади або державних підприємствах інфраструктури якості; розуміння існуючої української системи технічного регулювання; налагодження зав’язків з галузевими бізнес-асоціаціями та національними організаціями підтримки бізнесу; досвід у міжнародних переговорних процесах, зустрічах/діалогах з міжнародними/регіональними організаціями у сфері інфраструктури якості (ISO, CEN/CENELEC, ETSI, OIML, BIPM тощо). 

 

Особливі вимоги: перевага надається досвіду роботи (не менше 15 років) з технічними комітетами України або участь в них, знанню процесів та процедур стандартизації на європейському на національному рівні. 

Резюме та супровідний лист зі вказаним досвідом роботи надсилайте на електронну адресу: office@fsr.org.ua з темою: Національний експерт з інфраструктури якості. 

Дедлайн: 08 березня 2024 року, до 18:00. 

Активно до: 
08.03.2024