КЕРІВНИК/ЦЯ ОФІСУ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН МОН

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОФІС ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН ЗАПРОШУЄ В КОМАНДУ:

КЕРІВНИКА/ЦЮ ОФІСУ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН МОН

1. Формат співпраці: повна зайнятість на підставі контракту з фізичною особою-підприємцем із можливістю частково віддаленої роботи.

2. Тривалість контракту: контракт діє протягом 6 місяців, із можливістю продовження за умови наявності фінансування, оперативної необхідності та задовільного виконання поставлених завдань.

3. Контекст роботи: Офіс підтримки стратегічних змін — це команда професіоналів, покликана надавати експертно-аналітичну підтримку Міністерству освіти і науки України в здійсненні середньо- та довгострокових реформ в умовах війни та післявоєнного відновлення. Офіс створюється за сприяння Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проєкти, у співпраці із ГС «Фонд підтримки реформ в Україні».

Цілі Офісу:

 • підтримка процесу розроблення та реалізації стратегічних змін у сфері освіти і науки, а також упровадження ефективних інструментів внутрішніх трансформацій;
 • підтримка в розробленні нормативно-правових актів, необхідних для реалізації ключових стратегічних змін у сферах освіти та науки;
 • координаційна підтримка впровадження змін та постійного моніторингу стану досягнення поставлених цілей.

Структура Офісу:

 • Керівник Офісу підтримки стратегічних змін
 • Група стратегічних аналітиків
 • Група нормопроєктування
 • Група координації впровадження та моніторингу
 • HR-менеджер
 • Комунікаційний менеджер

4. Ключові завдання керівника Офісу:

 1. участь у доборі команди Офісу;
 2. організація та забезпечення роботи із планування діяльності Офісу, визначення та розподілу завдань між членами команди;
 3. загальна координація роботи команди Офісу та контроль виконання завдань;
 4. забезпечення підготовки та вчасного подання звітності згідно з планом-графіком;
 5. комунікація та взаємодія із представниками організації-донора;
 6. координація та взаємодія з керівництвом МОН;
 7. підтримання регулярної взаємодії з відповідними структурними підрозділами МОН, іншими ЦОВВ та регіональними органами влади, забезпечення відповідної координації та узгодженості;
 8. інші питання.

5. Загальні вимоги:

 • громадянство України;
 • знання англійської мови на рівні не нижче Upper-Intermediate.

6. Необхідні навички та досвід:

Освіта:

 • Повна вища освіта, бажано за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент та адміністрування», «Соціологія», «Політологія», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» чи суміжні.

Досвід:

 • не менше 5 років загального професійного досвіду;
 • не менше 2 (двох) років досвіду роботи у сфері публічної політики, державної служби, освітніх реформ, управління проєктами;
 • досвід співпраці з урядом України, місцевими органами влади, міжнародними організаціями чи донорськими програмами.

Навички та компетенції:

 • доведена здатність організовувати та керувати командами в бізнесі чи громадських організаціях;
 • уміння працювати на результат у межах визначених термінів;
 • здатність працювати над складними завданнями в мінливому середовищі;
 • дипломатичність і такт у вирішенні чутливих і складних ситуацій;
 • розвинені аналітичні навички;
 • навички у стратегічному плануванні;
 • досвід ведення переговорів на високому рівні, сильні комунікативні та презентаційні навички.

7. Необхідні документи для подання:

 1. CV українською мовою
 2. Мотиваційний лист

8. Контактна інформація для подання:

CV та мотиваційний лист із зазначеним досвідом роботи надсилайте на електронну адресу: office@fsr.org.ua з темою: Керівник Офісу підтримки стратегічних змін МОН України.

 

Активно до: 
15.01.2024