Розпочався черговий етап підготовки фахівців з управління проєктами у сфері Міністерства оборони України

В Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського  розпочався черговий етап підготовки фахівців з управління проєктами у сфері Міністерства оборони України.

В межах реалізації Стратегічного оборонного бюлетеня України, Навчально-науковим центром оборонного менеджменту університету спільно з Департаментом воєнної політики та стратегічного планування Міноборони організовано проведення освітнього курсу з фахівцями Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України з питань проектного менеджменту.

Проведення освітнього курсу обумовлене впровадженням у Міноборони та Збройних Силах України сучасних підходів до здійснення оборонного планування, які відповідають аналогічним процесам у провідних державах – членах НАТО та ґрунтуються на методі оборонного планування на основі спроможностей та методології програмно-проєктного менеджменту.

Зазначений захід спрямовується на поширення найкращих практик застосування проектного менеджменту для реалізації різного рівня оборонних проектів та програм Міноборони та Збройних Сил України, що у свою чергу повинно позитивно вплинути на діяльність оборонного відомства.

До проведення освітнього курсу залучені експерти проекту "Експертна підтримка Міністерству оборони та оборонному сектору.  Імплементація управління програмами та проектами при Міністерстві оборони України",   який фінансується Посольством Великої Британії і направлений на сприяння реформуванню сектору безпеки та оборони України, зокрема законодавчій та інституційній реформі (закупівлі в оборонної галузі, управління проєктами, державний нагляд та демократичний контроль, управління оборонними ресурсами).